Groenblauw Twente

Bolscher BV

Locatie
Enschede
Realisatie staat/jaar
2015
Bolscher BV erkent dat de vleesindustrie te maken heeft met grote milieuthema’s en wil een leidende rol spelen in het verbeteren van de sector.

Roy Bolscher is samen met zijn broer eigenaar van Bolscher BV. Tijdens hun vijfjaarlijkse boottocht, bedoeld ter afstemming en om frisse wind in de zeilen te houden, hebben zij in 2015 besproken dat het anders (lees: duurzamer) kon en moest. Zij stelden toen drie doelen. Als eerste wilden zij het productieproces ‘van zaadje tot karbonaadje’ zelf in de hand houden, dus ook diervriendelijk vlees gebruiken. Het tweede doel was van alle bedrijven in de sector het minste CO2 uitstoten en het minste water gebruiken. Als derde doel stelden ze minder vleesproducten te gaan ontwikkelen. Alle drie de doelen hebben zij gerealiseerd. 

In 2008 heeft Roy zijn eigen huis energiepositief gebouwd. Dat wilde hij ook in de fabriek realiseren. Door een briefje op te hangen in de kantine van Bolscher heeft hij een stuk of 6 enthousiastelingen bij elkaar weten te krijgen om het voortouw te nemen in de verduurzaming van de fabriek. Bolscher heeft gebruik gemaakt van een intern opgezet revolving fund om de verduurzamingsmaatregelen te financieren. Een ‘potje’ is met een startbudget gevuld om de meerkosten van de eerste maatregelen te financieren. Energiekosten die door die maatregelen bespaard werden, zijn in het verduurzamingspotje gestopt. Maatregelen die hiermee bekostigd zijn, zijn bijvoorbeeld het toepassen van LED-verlichting in de hele fabriek. Inmiddels is de waarde van het verduurzamingspotje meer dan verdubbeld. 

Bolscher kwam er door een energiemeting achter dat koeling de grootste energieverbruiker in de fabriek was. Daarnaast ging 20% van het energieverbruik naar de verwarming van schoonmaakwater (20.000L water per dag). Restwarmte afkomstig van de koeling levert genoeg warmte om 30.000L water per dag te verwarmen. Deze restwarmte wordt nu gebruikt om het schoonmaakwater te verwarmen. De koeling is daarmee tot een soort warmtepomp gemaakt. Er is een buffer geplaatst voor 25.000L water. Bolscher vertelde dat door het gas- en dieselloos opereren, het energieverbruik is toegenomen. Voorheen werd 1,1 MWh verbruikt, maar dat is nu toegenomen naar ongeveer 1,6 MWh dit jaar. Dat heeft als gevolg dat nu nog maar 11,3% van de benodigde energie uit de 600 zonnepanelen op het dak wordt gehaald. In die tijd kon de constructie van het pand niet meer panelen dragen. Na de komende verbouwing en uitbreiding is het pand constructief geschikt om meer panelen te plaatsen. Dan zullen 1.380 zonnepanelen het pand voorzien van elektriciteit. 

Toegepaste maatregelen