Gastles over klimaatverandering en beperken overlast extreme regen

8 dec 2020

Om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van de klimaatverandering gaf een waterexpert van ingenieursadviesbureau Sweco op 7 december een ochtend lang les aan leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Fakkel in Almelo. Wethouder Eugène van Mierlo van duurzaamheid bood de school een regenton aan, om regenwater op te vangen en te hergebruiken. “Door ontdekkend leren gaat klimaat voor kinderen echt leven.”

Waterexpert Thomas Braaksma van Sweco vertelde de leerlingen over de hevige regenbuien waarmee we te maken krijgen. De oorzaak is de klimaatverandering. Thomas legde met een grote watertank op de parkeerplaats voor de school uit hoe het regenwater wegspoelt naar het riool richting de waterzuivering en of het riool dit in de toekomst nog wel aankan. Op een rioleringskaart van Almelo konden de kinderen zien waarheen het regenwater bij hun eigen huis wordt afgevoerd.

Vervangen van tegels door groen

Thomas legde ook uit hoe je regenwater beter kunt opvangen en hergebruiken in droge tijden, bijvoorbeeld met een regenton in de tuin of het vervangen van tegels door groen. Thomas: “Normaal gesproken vertellen we volwassenen, de generatie van nu, over hoe om te gaan met klimaatverandering. In dit soort gesprekken hebben we het altijd over de toekomst, hoe zorgen we ervoor dat Almelo in 2050 klimaatbestendig is? Door kinderen hier nu bij te betrekken, spreek je een generatie aan, die in 2050 zelf aan het roer staat.”

Betere wereld

Dirk Dreschler, locatiedirecteur GBS de Fakkel: “De Fakkel is een christelijke school. We geloven dat we zorg mogen en moeten dragen voor de aarde en voor een betere wereld. Iedereen voelt inmiddels wel de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom willen we kinderen al op jonge leeftijd stimuleren verantwoorde keuzes te maken. Zonnepanelen, ledverlichting, het scheiden van afval: die zaken zijn op school al gerealiseerd.  Maar wat kunnen wij als school, wat kunnen kinderen zelf, nog meer doen, ook thuis?  Niet pas in de toekomst of morgen, maar vandaag al. Mooi om daarin samen te werken met de gemeente en een bedrijf als Sweco.”

Klimaat in Stroomversnelling

Aanleiding voor de gastles is het project Klimaat in Stroomversnelling van gemeente Almelo. Een gastles aan basisschoolleerlingen werd bedacht tijdens één van de klimaatateliers, waar ideeën werden uitgewisseld om bij verschillende groepen Almeloers het bewustzijn rondom klimaatverandering te vergroten. Eugène van Mierlo is enthousiast. “Veel kinderen maken zich zorgen om de aarde. Het is goed dat ze weten dat ze zelf concreet iets kunnen doen om de aarde te helpen. Van afval scheiden tot minder lang douchen, lampen niet te lang laten branden of de kraan op tijd uitzetten. Deze gastles past bij het samen zorgen voor het klimaat.”