Over Groenblauw Twente

Groenblauw Twente is een website om de inwoners en de partners die zich bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte van Twente te informeren en te inspireren op het gebied van klimaatadaptatie en natuurvriendelijk inrichten.

 

 

Colofon

Groenblauw Twente is een product van atelier GROENBLAUW

Atelier GROENBLAUW

www.ateliergroenblauw.nl
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl

Design

Boom van Mourik

Website ontwikkeling

Lisa Dalhuijsen / Studio With

 

Bronvermelding

Alle beeldrechten van de foto’s behoren bij de in de foto vernoemde bron.

Bij de foto’s zonder bronvermelding zijn de beeldrechten van atelier GROENBLAUW. Het copyright van de tekeningen en schema’s ligt, tenzij anders vermeld, bij atelier GROENBLAUW.
Foto’s en tekeningen mogen alleen na toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. Niet alle belanghebbenden van de afbeeldingen konden worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Atelier Groenblauw.

Wij danken iedereen hartelijk die foto’s ter beschikking heeft gesteld!